Berichten

Interview met ondernemer Armin Hietbrink

logo

oktober 2015, Een andere kijk op Innovatie – met Armin Hietbrink armin

“En toen was het tijd om voor mezelf te beginnen” 

Er zijn veel ondernemers die hun carrière zijn begonnen in loondienst. Ook Armin Hietbrink (46) was na het afronden van de HEAO werkzaam in verschillende Sales en Management functies. Dit bracht hem veel kennis en ervaring, ook in het stimuleren van medewerkers om het meeste uit zichzelf te halen: “dit maakte mijn werk zo leuk, dat ik er mijn fulltime job van wilde maken. En toen was het tijd om voor mezelf te beginnen”

 Vol passie en enthousiasme begint Armin in 2009 voor zichzelf als ondernemer onder de vlag van Kenneth Smit. Zijn eerste opdracht is dan een 1 op 1 traject, waar hij zich vol overtuiging inzet. En met resultaat want bijna 7 jaar later is het contact nog steeds goed. 

“Wees de beste versie van jezelf”

De kracht van Armin is dat hij gedreven wordt vanuit een innerlijke overtuiging dat iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn. Dat dit ook voor hemzelf geldt bewijst zonder meer de sporter in hem: “Als hardloper daag ik mijzelf uit om een betere prestatie neer te zetten: iedere keer weer”. Natuurlijk past Armin dit ook toe in zijn ondernemerschap. Door zelf ook veel opleidingen en trainingen te volgen, kan hij als Kenneth Smit trainer de kwaliteit van zijn eigen trainingen waarborgen. Een van de belangrijkste dingen die hij zelf dan ook heeft ontdekt is het belang van vragen stellen “Op het moment dat je iets wilt weten: stel vragen. Voor een ander invullen werkt uiteindelijk alleen maar averechts.” 

“Ik gedroeg me als een eikel”

 Niet alleen de organisaties die Armin trainde zijn in de afgelopen 7 jaar een verandering ondergaan; ook Armin zelf is veranderd. “Vroeger was ik heel direct en eerlijk. Ik kreeg na een opmerking wel eens de vraag terug: moest dat nou zo? Nu ben ik nog steeds eerlijk, maar ik ben mij veel bewuster van de mens tegen over mij en ventileer mijn mening voordat ik die uit.” Een eigenschap die ook terug komt in Armin als ondernemer: “In organisaties zit vaak weerstand, ook onder medewerkers die bij mij op training komen. Soms zegt een medewerker voorafgaande aan de training tegen mij dat hij of zij er alleen is omdat het moet van de baas. Door dan een spiegel voor te houden maak ik diegene bewust van de werkelijke reden dat hij of zij er is.”

Ook op hoger niveau loopt Armin wel eens tegen weerstand aan. “Organisaties gaan met mij in zee omdat ze willen innoveren. Vaak hebben ze al een beeld bij hetgeen wat of bij de persoon die er dan moet veranderen. Aan mij dan de taak om de onderliggende vraag boven tafel te krijgen, waarbij het antwoord soms is dat organisaties een keuze dienen te maken die ze niet zien aankomen, zoals afscheid nemen van een persoon.”

“Sociale Innovatie”

Net als vele andere ondernemers heeft Armin geworsteld met het begrip innovatie: “ Onder innovatie versta je toch snel een product: technische vernieuwingen zoals elektrische auto’s of duurzame energie opgewekt door wind of zonlicht. Maar eigenlijk is innovatie ook terug te vinden in de dienstverlening.” 

In het kader van innovatie sluiten Armin zijn trainingen aan op het thema Sociale Innovatie. Deelnemers worden uitgedaagd om een andere kijk te hebben op de manier waarop zij werken, samenwerken, verkopen enzovoorts. Wil je meer weten over Armin of ook de beste versie van jezelf en je medewerkers ervaren? Neem dan contact met hem op: A.Hietbrink@kennethsmit.com

 Armin Hietbrink

Armin Hietbrink werkt overal waar een TL-buis brandt, maar richt zich met name op Noord-Nederland. Automatisering vindt hij een innovatie die werken makkelijker maakt. Op dinsdag 27 oktober is Armin aanwezig tijdens Business Exposure – Sharing Innovation Days om een warming-up te verzorgen voor standhouders en genodigden. Meer informatie via de website: http://www.kennethsmit.com/arminhietbrink/

Sociale innovatie
Een kenniseconomie draait om kennis en kennis zit vooral in mensen. Wie in zo’n economie het beste uit zijn organisatie wil halen, moet de mensen centraal stellen. Dat betekent: anders leidinggeven, anders organiseren, anders werken en samenwerken. Met een ander woord: sociale innovatie. Het Nieuwe Werken is een mooi voorbeeld van sociale innovatie. (Bron: www.mkbservicedesk.nl)

Innovatie door Joost van Keulen

Visie op Innovatie

Column door Joost van Keulen

Maart 2015. 

Natuurlijk bent u een innovatieve ondernemer. Natuurlijk doet u er ook alles aan om beter, goedkoper, sneller, schoner, stiller, veiliger, efficiënter en concurrerender te werken. Met als doel om het vooral voor uw klanten gemakkelijker, comfortabeler, betrouwbaarder en aangenamer te maken.De tijd dat je als ondernemer de zaak van je vader overnam om vervolgensJvK_20140814_JoostVanKeulen__263 op dezelfde voet tientallen jaren door te gaan, ligt voorgoed achter ons. In de detailhandel zien we dat winkelformules die het decennialang geweldig deden, het nu moeilijk hebben.

In het bedrijfsleven moeten ondernemers voortdurend op zoek naar verbinding met anderen om zich te blijven ontwikkelen.

En de overheid? Ook de overheid innoveert. Misschien ietsje minder snel dan bedrijven, maar bij gemeenten, provincies en de rijksoverheid is het besef dat de rollen voorgoed zijn veranderd inmiddels diepgeworteld. In de stad Groningen hebben we inmiddels goede ervaringen met het wegnemen van regels die bedrijvigheid belemmeren. We betrekken ondernemers nadrukkelijker en veel eerder dan voorheen bij onze plannen, zoals onze Economische Agenda, de nieuwe visie op de binnenstad of de bereikbaarheid van de stad. Bij innovatie denken de meeste mensen waarschijnlijk direct aan in het oog springende technologische ontwikkelingen. Op zich logisch, want daarmee is de vooruitgang immers het best zichtbaar.

Zeker op medisch gebied zijn technologische vindingen soms ronduit spectaculair te noemen. En gelukkig hebben we daar in het Noorden met de gecombineerde kracht van onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven heel goede ervaringen mee binnen de speerpunten ICT en Healthy Ageing. Maar innovatie kan ook veel eenvoudiger zijn. Een innovatie ontwikkeling in de detailhandel is bijvoorbeeld het terugbrengen van persoonlijke aandacht en vakmanschap in de winkel. Persoonlijke ontmoetingen en kennisdeling rondom innovatie staan ook centraal binnen Business Exposure. En dat maakt innovatie naast verbetering, vernieuwing en voortdurende ontwikkeling vooral ook gewoon leuk.

Joost van Keulen
wethouder Economische Zaken
gemeente Groningen